۱۳۹۶ جمعه ۲۴ آذر  - 2017 12 Friday
آرشیو خبر کد مطلب: 14866     

تصاویر/ زندگی عاشقانه زوج معلول

در آسایشگاه معلولان تهران با هم ازدواج کردند و برای زندگی به مشهد آمدند. شبنم عظیمی و علی‌رضا عامری در آپارتمانی 50 متری که خیریه برایشان یک سال اجاره کرده زندگی می‌کنند. به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولین، تصاویری از زندگی عاشقانه این زوج معلول را مشاهده می کنید:
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۲ آذر ساعت 15:37

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259251655429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259249785429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259213285429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/13940314125926865429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259259775429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259254775429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259256805429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259258675429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259257745429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259262115429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259255715429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259253685429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259252745429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259263515429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259267415429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259266325429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259265385429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259264295429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259268195429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259269135429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259214215429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259214845429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259274125429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/13940314125925725429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259215935429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259224515429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259271475429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259273495429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/13940314125927065429594.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/14/139403141259272255429594.jpg

کلمات کلیــدی : ,


نام :  
پست الکترونیکی :    
نظر شما :