جلوی عمه‌درمانی‌ها و خاله‌تراپی‌ها را بگیرید ۲۸ تیر ۱۳۹۷

جلوی عمه‌درمانی‌ها و خاله‌تراپی‌ها را بگیرید

یک روانشناس با بیان اینکه « پزشک عمومی در درمانگاه‌ها دارد زوج درمانی انجام می دهد و...»، افزود: اگر در یکی از این مراکز اتفاقی بیفتد و خبرگزاری‌های جهانی آن را منتشر کنند. ابعاد سیاسی و اجتماعی به‌وجود می‌آید. جلوی عمه‌درمانی‌ها و خاله تراپی‌ها را بگیرید.

سلامت
چیزی یافت نشد !